Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaProgram „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Program „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

2 miesiące temu

Informujemy, że w Gminie Świerklany w roku 2024 realizowany jest Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dysponentem środków jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

  • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W ramach tegorocznego Programu (nasza Gmina realizuje go od roku 2021):

  • z usług opieki wytchnieniowej korzysta 11 opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • do końca roku 2024 będą miały one do wykorzystania łącznie 1 834 godzin opieki,
  • wartość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku to 91 700,00 zł

Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/program-opieka-wytchnieniowa-dla-jst-edycja-2024.html

Galeria

  • rss.png