Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaInformacja o II sesji Rady Gminy Świerklany
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Informacja o II sesji Rady Gminy Świerklany

2 miesiące temu

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zawiadamia, iż w dniu 22 maja 2024r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się II sesja Rady Gminy Świerklany kadencji 2024-2029.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 07.05.2024r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerklany na lata 2024-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świerklany na lata 2024-2032.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Świerklany za rok 2023.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Świerklany
Alina Konsek

 


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-o-ii-sesji-rady-gminy-swierklany.html

Galeria

 • rss.png