Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaInformacja o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklany
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Informacja o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Świerklany

3 miesiące temu

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 30 kwietnia 2024r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Świerklany.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 499/LXXV/24 Rady Gminy Świerklany w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.
  6. Zamknięcie sesji.
     

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha


Wiadomość pochodzi ze strony https://swierklany.pl/aktualnosci/informacja-o-sesji-nadzwyczajnej-rady-gminy-swierklany.html

Galeria

  • rss.png