Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaNabór pracowników do żłobka w Jankowicach
Gmina Świerklany - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Nabór pracowników do żłobka w Jankowicach

11 miesięcy temu

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że rozpoczyna się nabór pracowników do nowego żłobka w Jankowicach przy ul. Równoległej 5. Szczegóły naboru:

 

Okres trwania naboru: 21 – 25 sierpnia 2023 roku.

 

Dni i godziny przyjmowania dokumentów aplikacyjnych:

Poniedziałek: 10:30 – 12:00

Wtorek: 8:00 – 12:00

Czwartek: 8:00 – 12:00

Piątek: 8:00 – 12:00

 

Miejsce składania dokumentów: u Dyrektora Żłobka w Jankowicach, ul. Równoległa 5

 

Wymagane dokumenty: CV ze szczegółowym opisem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego lub wolontariackiego

 

Preferowane kwalifikacje: pielęgniarki, położne, opiekunki dziecięce, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny

 

Do składania ofert zapraszamy również osoby, które ukończyły studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 

Ponadto poszukiwane są osoby do prac biurowo – sekretarskich. Tu preferowane jest doświadczenie w pracy biurowej, biegła umiejętność obsługi komputera i programów biurowych, znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kadr.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru można zadawać mailowo na adres: [email protected]

 

UWAGA! Osoby, które złożyły swoje dokumenty aplikacyjne związane z zatrudnieniem w żłobku wcześniej, bez oczekiwania na ogłoszenie o rozpoczęciu naboru, są zobowiązane do ich ponownego złożenia na warunkach opisanych powyżej. Wszystkie wcześniej złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną bez rozpatrzenia!